Meestal over planten

Referenties

Bij heel veel artikelen weet ik niet meer precies waar ik de informatie heb gevonden. De laatste tien jaren was dat heel vaak via internet en Wikipedia in het Nederlands of in het Engels was daarbij heel belangrijk. Voor die tijd was mijn eerste vraagbaak meestal de Oecologische Flora en verder allerlei boeken en tijdschrift artikelen.

Hier onder enkele belangrijke informatie 'papieren' bronnen.

- 'Nederlandse Oecologische Flora - Wilde planten en hun relaties' Drs. E.J. Weeda, R. Westra, Ch. Westra, T. Westra. Vijf delen tussen 1985 en 1994.

- 'Den Nederlandsche Herbarius' Stephaan Blankaart. Gepubliceerd in 1698 en herdrukt in 1980. Een leuke bron voor vooral geneeskundige informatie over planten in voorbije eeuwen.

- Over oude en huidige plantennamen gaat het 'Woordenboek van Nederlandse Volksnamen van Planten' uit 1907 door (dé) H.Heukels. Met dit boek zijn de officiële Nederlandse plantennamen vastgelegd. Het boek staat op internet (niet meer op papier dus) op de site van de 'Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren'. Een leuke site over dit onderwerp is ook 'Plant(en)namen'.

Links

veertje (144K)

Publikaties

Op de eerste plaats hier de links naar de tijdschriften waarin de artikelen oorspronkelijk zijn gepubliceerd en waarin ik er nog veel hoop te kunnen publiceren.

- 'De Natuurgids - Tijdschrift voor natuur, milieu en heem in Limburg.' De website is www.denatuurgids.nl

- 'D'n Haamsjeut' - Dit is het tijdschrift van IVN Afdeling Ulestraten. 'Haamsjeut' is het Limburgse dialectwoord voor maretak. De website vind u hier.

- De Natuurwerkgroep Liempde heeft geen eigen tijdschrift maar wel een website www.natuurwerkgroepliempde.nl. Daar vind je meer informatie over de natuur in Liempde en omgeving.

Bronnen

Zoals gezegd op internet is zeer veel te vinden. Naast Wikipedia zijn er nog een hele boel sites die soms nuttige informatie geven voor een artikel maar het lijkt me niet zinvol om te proberen die allemaal te noemen. Een paar sites waren echter essentieel voor één bepaald artikel.

- '2. Overleven en de ijstijd' De gegevens over de terugkeren van de eiken staan o.a. in een brochure van Alterra door Joukje Buiteveld en speciaal over de situatie Nederland gaat het Alterra rapport 1169.

- '3. De paardenbloem houdt niet van Darwin' De belangrijkste informatie komt uit het proefschrift van Carolien de Kovel: 'The significance of sexual reproduction for local adaptation in Taraxacum' (2001). Hier te vinden.

- '11. Truffels in ons land' De informatie over ascomyceten komt van deze site op Wikipedia. Het overzichtsartikel van G.A. de Vries is gepubliceerd in 1971 en kan hier worden gelezen

- '20. Op planten kun je rekenen' De website van Hans Bär gaat over de wiskundige achtergrond van allerlei vormen. Een apart hoofdstuk gaat daarin over de Fibonacci reeks en de oorzaken en gevolgen in planten: Het Zonnebloemmotief

- '21. Heet of gepeperd' De website van Gernot Katzer gaat over allerlei kruiden in de keuken en niet alleen de West-Europese keuken. De site is in het Duits en in het Engels.

- '27. Grassen waar we brood van bakken' Het oorspronkelijke artikel was vooral gebaseerd op het boekje 'Landbouwgewassen' door Ole Host en Palle Bregnhoi (Thieme, 1980). Het werd herzien op basis van Wikipedia en andere websites. Hierbij bleek dat de Nederlandse en Engelse versies van Wikipedia elkaar op een paar punten tegenspreken.

- '28. Beuken met slaap' De website van de meubelmaker Arno van Valburg is hier. Sara Robinson schrijft regelmatig in het blad "Fine Woodworking". Via deze link kunt u haar artikelen lezen, uiteraard in het Engels.

- '32. Hoe de aardappel op onze tafel kwam' Veel informatie over de situatie in Nederland komt uit 'Die gewone aardappel' door Date van der Zaag (Wageningen - 1999).

- '40. Waar haalt Abraham de mosterd?' De geciteerde Lemmerling is H.W.A (Alois) Lemmerling, eind vorige eeuw schrijver van de serie "Oet vreuger jaore". De 10 boekjes zijn geschreven in het Limburgse dialect en gaan over volksleven en cultuur in Zuid-Limburg. De artikelen werden ook gepubliceerd in De Natuurgids, het blad van IVN Limburg. Voor zover mij bekend zijn de boekjes uitsluitend nog antiquarisch te krijgen.

- '45. Hoe leven waterplanten' Het artikel over de bestuiving onder water van zeegras door ongewervelden is gepubliceerd in Nature Communications 7 - 28 september 2016 door Brigitta I. van Tussenbroek et al. "Experimental evidence of pollination in marine flowers by invertebrate fauna" en is gratis hier te lezen.

- '47. Brassica: van bloemkool tot zuurkool' De informatie over de onderlinge relaties van de verschillende wilde koolsoorten komt van deze site op Wikipedia. Op Wikipedia staat ook een uitgebreide levensbeschrijving in het Engels van de botanicus Woo Jang-choon. Deze staat hier.

- '55. De druppels van de zonnedauw' In NRC Handelsblad stond op 12-10-2013 het artikel "De derde oplossing van de natuur" door Bruno van Wayenburg. Het artikel staat op site van NRC Handelsblad maar is niet gratis toegankelijk. Van de Leidse onderzoekgroep is een artikel uit 2011 vrij toegankelijk via Plant Physiology. Daarna zoeken op auteur "Verpoorte".

- '58. De borstel van Maria Sibylla Merian' Het boek dat ik kreeg, heet "Maria Sibylla Merian en dochters" door Ella Reitsma (2008) ISBN 978-90-400-8457-7. Het is waarschijnlijk alleen antiquarisch te krijgen.

- '61. De planten komen - 3. De Romeinen' Over de Celtic Fields in Brabant en Limburg gaat "Zoektocht in het zuiden: Celtic fields op ongestuwde afzettingen in Zuid-Nederland" door S. Arnoldussen. En over de ouderdom "De Celtic fields van Wekerom: kleinschalige opgravingen van wallen en velden van een laat-prehistorisch raatakkersysteem" door S. Arnoldussen en E.E. Scheele. Beide artikelen staan in samenvatting en compleet op internet.

- '64. De planten komen - 6. Kunstmest en siertuinen' Het belangrijkste deel van het overzicht van de inheemse, ingeburgerde en uitheemse planten komt uit het proefschrift van Dr. Wil Tamis "Changes in the flora of the Netherlands in the 20th century" (2005) en dat kunt u vinden via Universiteit Leiden.
Prof. Dr. Corrie C. Bakels schreef het boek (in het Engels) "The Western European Loess Belt: Agrarian History, 5300 BC - AD 1000" (2009). Jammer genoeg heb ik dit boek pas gelezen nadat de serie "De planten komen" klaar was, want anders had ik me veel zoekwerk kunnen besparen. Maar toch een zeer interessant boek en voor het artikel 65. Het kaf en het koren heb ik de informatie wel gebruikt.

- '73. Bloedende bomen Anurag A. Agrawal en Kotaro Konno publiceerden in 2009 een overzichtsartikel over latex en planten die latex vormen met de titel "Latex: A Model for Understanding Mechanisms, Ecology, and Evolution of Plant Defense Against Herbivory" Het artikel staat op internet hier.
De studie om eventueel in Nederland hars uit dennen te winnen, werd in 1917 uitgevoerd door M. de Koning en C.M. van 't Hoff en in 1918 gepubliceerd met titel "Rapport betreffende de harswinning". Op internet hier te vinden.

- '80. Evolutie van landplanten - 7. Naaktzadigen' Een samenvatting van het artikel van Catharina Rydin over de bloei van Ephedra bij volle maan is onder ander verschenen in Science Magazin. Het is gratis te lezen hier.

- '82. De rupsendoder en de sprinkhaan' Nico Tinbergen publiceerde in 1978 het boek "In 't vrije veld". Hoofdstuk 3 heet "De kleine rupsendoder" en is gratis hier te lezen bij de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren. De discussie of een rupsendoder of een insect in het algemeen, meer kan dan alleen een paar vaste programma's afdraaien is beschreven door Fred Keijzer in The Sphex story.

- '84. Maretak, vogellijm, haamsjeut, mistletoe' Het proefschrift van Doris Kahle-Zuber "Biology and evolution of the European mistletoe (Viscum album)" 2008 is hier te lezen. Over de Romeinse schrijver Plinius de Oudere en zijn verhalen over de maretak en die van anderen schrijft Andreas G. Heiss in "Zaubertrank oder Rinderfutter? Prähistorischen Misteln auf der Spur" en dat is hier te vinden.

- '88. Hoe komen we aan heide - 1. Houtkap' Het proefschrift van Hein Vera "Gemene gronden in de Meierij van Den Bosch tussen hertog en hertgang 1000-2000" (2011) met het motto ".... dat men het goed van den ongeboornen niet mag verkoopen" is hier te lezen. Er bestaat ook een wat verkorte handelsuitgave met illlustraties.

- '91. Hoe komen we aan heide - 4. Nieuwe natuur' Het proefschrift van Annemieke van de Wal 'Soils in transition: dynamics and functioning of fungi' is hier vinden op internet.

- '96. Planten determineren I' en '102. Mannetjes, wijfjes en kleine roze meisjes' Het 'Cruijdeboeck' door Rembert Dodoens staat met de originele teksten en de transcriptie, de houtsneden en de moderne plantennamen op de website 'Plantaardigheden' hier.

- '100. Iets over de geschiedenis van de kennis van bloembestuiving Het artikel van Roelofke Fischer - Schierbeek staat op de site hier. Haar persoonlijke gegevens staan op de site van de Oorlogsgraven Stichting hier.

- '105. De Engelse website over vliegende herten (Stag Beetles for Everyone) van Maria Fremlin staat hier op internet.

- De aantal gekleurde botanische tekeningen komen uit de 'Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz' door Otto Wilhem Thomé (1885). U kunt de afbeeldingen hier vinden op internet.

Jan van Dingenen - 2010-2015